Prowadzimy sprzedaż różnego rodzaju kruszyw:

 • kruszywa budowlane
 • kruszywa drogowe
 • żwir
 • kliniec
 • piasek (płukany, zasypowy)
 • tłuczeń

 

Nasze kruszywa stosowane są:

 • przy produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych,
 • przy produkcji elementów betonowych
 • do prac budowlanych (posadzki betonowe, jastrychy cementowe)
 • w budownictwie drogowym na podbudowy i nawierzchnie
 • do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów drogowych
 • do warstw odsączających i odcinających
 • do podsypek i obsypek ciągów prowadzonych w gruncie
 • jako materiał doziarniający

 

Kontakt telefoniczny pod
nr 505-039-366