Jako kompleksowi wykonawcy usług budowlanych na terenie woj. Opolskiego mamy na sprzedaż kruszywa – materiały budowlane o bardzo dobrej jakości.

Kruszywa te znajdują zastosowanie przy produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych, elementów betonowych, w budownictwie drogowym na podbudowy i nawierzchnie.

Kontakt pod nr- 505-039-366

Nasze kruszywa stosowane są:

 • przy produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych,
 • przy produkcji elementów betonowych
 • do prac budowlanych (posadzki betonowe, jastrychy cementowe)
 • w budownictwie drogowym na podbudowy i nawierzchnie
 • do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów drogowych
 • do warstw odsączających i odcinających
 • do podsypek i obsypek ciągów prowadzonych w gruncie jako materiał doziarniający

Kruszywa budowlane:

 • Piasek płukany
 • Piasek zasypowy
 • Piasek do murowania
 • Żwir 2-8
 • Kruszywo 0-31,5
 • Kliniec 4-31,5
 • Tłuczeń 31,5-63